Bindingsangst

Herken jij jezelf hierin: Je vindt het moeilijk om hulp te vragen, je hebt het gevoel dat je uiteindelijk alles zelf moet doen, je vindt het lastig emoties te delen. Vanbinnen ben je boos. Je voelt je niet gehoord (moet ik schreeuwen om aandacht te krijgen?), waarom zorg ik steeds voor de ander en voel ik mezelf zo tekort gedaan?

bindingsangst

Misschien uit je je frustraties naar je partner of naar je kinderen. Maar ook dan stuit je op onbegrip: je leest als het ware in hun ogen: houd hiermee op, wat een gezeur. Of lees je dat omdat je je waardeloos voelt en je dit overal in bevestigd ziet? De pijn kan teveel worden en je koppelt je emotioneel los van je partner en/of je kinderen. Je kunt niet meer ‘geraakt’ worden, in plaats daarvan is er het lege gevoel. Maar de angst en de boosheid komen op de meest ongewenste momenten weer om de hoek kijken en je voelt je ontredderd. Je wilt zo graag in een liefdevolle relatie zijn maar waarom gaat het steeds mis?

Hechtingsstijl

Bindingsangst heeft te maken met je hechtingsstijl. Bij bindingsangst ben je afwijzend-vermijdend gehecht. Je hebt een zwak hechtingssysteem, je bent op je vrijheid gesteld en daardoor heb je moeite je relatie serieus te nemen. Je ouders/verzorgers hebben vooral ingezet op autonomie. Je hebt heel vaak het gevoel gehad dat je ouder(s) emotioneel niet beschikbaar waren, dat er conflictmijding en onderhuidse spanningen en geheimen waren waardoor je alleen op jezelf kon rekenen. Hierdoor ga je autonomie en zelfzorg overmatig ontwikkelen en vertrouw je alleen op jezelf. Je dadendrang is een vluchtweg om emotioneel te overleven. Je vertrouwt op je intellect en ratio.

Gevolgen

Je doet je sterk voor, je wilt carrière maken en zoekt telkens bevestiging voor het feit dat je sterk en autonoom in het leven staat. Emoties schakel je uit omdat het je te kwetsbaar maakt maar je onderschat wat het onderdrukken van emoties met je doet. Je loopt weg van verbondenheid en liefde en voelt je op je gemak in emotioneel vrijblijvendere relaties. Seks kun je ontkoppelen van je gevoel, het bevredigt het beperkte verlangen naar intimiteit zonder dat het echt om hechting gaat. Het gaat minder om je emotioneel verbonden te voelen met je partner. Je realiseert je niet hoe emotionele afhankelijkheid je meer in balans zou kunnen brengen.

Andere hechtingsstijlen

De veilig gehechten (ongeveer 50% van de bevolking) hebben zonder veel problemen een stabiele relatie. Iemand die veilig gehecht is heeft geen relatie met grote hoogtes en/of dieptes. Dit klinkt misschien saai maar zij hebben wel een goede, stabiele en langdurige relatie en zijn hier beiden zeer tevreden mee.

Angstig gehechten hebben een sterk hechtingssysteem waardoor ze constant bevestiging en aandacht nodig hebben. Zij klampen zich vast aan hun partner. Dit type heeft als kind heel sterke nabijheid ervaren van zijn/haar ouders/verzorgers. Hun ouders hebben (op hun beurt weer door het doorgeven van groot- ouders) zich zeer beschermend opgesteld ten opzichte van hun kind. Het loslaten van hun kind is dan ook erg moeilijk. Ze hebben een negatief zelfbeeld, vinden de ander sterker en slimmer en zoeken bij die ander ondersteuning. Ze hebben veel bevestiging en complimenten nodig.

Angstige vermijders schipperen tussen afwijzend-vermijdend gehecht en angstig gehecht. Hierdoor duiken ze van de ene relatie in de andere. Deze relaties verlopen meestal problematisch. Ze hebben een negatief zelfbeeld en daarbij een onrealistisch beeld van anderen. Periodes van extreem verbonden voelen wisselen zich af met periodes van leegte en eenzaamheid.

Partnerkeuze

Vaak is het zo dat je een partner kiest die qua hechtingsstijl lijkt op die van jezelf. Een angstig gehecht persoon kan vallen voor een afwijzend-vermijdend gehecht persoon omdat deze op het eerst gezicht zo zelfverzekerd overkomt en hij/zij zich daar veilig bij voelt. Na verloop van tijd kan het lastig worden omdat de angstige persoon zich meer vasthoudt aan de afwijzend-vermijdend gehechte persoon waardoor deze op zijn/haar beurt onvoldoende vrijheid/autonomie ervaart.

De relatie tussen een veilig en onveilig gehecht persoon heeft zeer veel onderhoud nodig. De onveilig gehechte zal altijd meer verlangen van zijn/haar partner: meer delen van emoties, meer initiatief nemen, meer laten zien van zichzelf. Het is belangrijk hierover met elkaar in gesprek te blijven en de ander in zijn/haar waarde te laten en te weten waar deze verlangens vandaan komen. Vooral het tijd investeren in elkaar blijft een aandachtspunt.

Relativeren 

Zoals de types hierboven beschreven zijn is het zeer onderscheidend. Misschien herken je bijvoorbeeld niet alles bij een hechtingsstijl. Of je bent je er al langer van bewust dat je moeite hebt met relaties en je hebt dit al gedeeld met mensen die je vertrouwt. Hiermee kun je al grote stappen zetten richting verandering/vernieuwing van je denken en meer in contact komen met je gevoel.

Wil je hier meer over weten of uitzoeken hoe dit bij jou en je partner zit? Neem gerust contact op voor een gesprek.

Het kan je helpen om te komen tot meer begrip voor je partner en voor jezelf. Zo kun je groeien naar een nog meer evenwichtige relatie.

Lees je liever een boek over dit onderwerp? Dit boek van Hannah Cuppen wordt door veel mensen gelezen en positief gewaardeerd.

ionicons-v5-f
Er zijn nog geen reacties.


inloggen